Dane firmy prowadzącej sprzedaż: 

MZ System Mateusz Zoń

ul. Folwark 21/25, 34-300 Żywiec

NIP: 5532344518 ; REGON: 360449072


Adres siedziby firmy:
MZ System Mateusz Zoń,
ul. Folwark 21/25,
34-300 Żywiec

Numer konta i dane do przelewu:
MZ System,
ul. Folwark 21/25, 34-300 Żywiec
Nr konta ING Bank:
92 1050 1070 1000 0092 0532 8041

 

Zapraszam do zadawania pytań od Poniedziałku do Soboty 

w godzinach od 9:00 do 18:00 
Tel.: 504-028-332 
e-mail: biuro(@)zonsport.pl 

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1. Do kosztów zakupionych produktów naliczany jest koszt wysyłki. 
Wszystkie przedmioty zakupione przez jedną osobę wysyłamy w jednej paczce maksymalnie do dwóch dni roboczych, do czasu dostawy należy doliczyć czas doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską.

Istnieje możliwości osobistego odbioru zamówionych produktów, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu co do miejsca i czasu odbioru.

2 . Wszystkie sprzedawane przez nas przedmioty są oryginalne i nowe.

3 . Przy dokonywaniu przelewu metodą tradycyjną prosimy wpisać w tytule numer zamówienia (i opcjonalnie Imię, Nazwisko / nick).

4 . Na wpłatę za zakupione produkty czekamy 5 dni.

5 . Prosimy o informowanie nas o adresie do wysyłki w formularzu lub mailowo. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta.

6 . Na życzenie wystawiamy fakturę VAT. Prosimy o wysłanie danych do faktury w formularzu lub mailowo.

7. Paczki wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPostu lub firmy kurierskiej.

8. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i opisów będących naszą własnością.

9. Do 14 dni od daty otrzymania przesyłki można zwrócić zamówiony przedmiot wysyłając go pod adres: 

 MZ System, ul. Folwark 21/25, 34-300 Żywiec

Do paczki należy dołączyć  kartkę z Państwa imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu oraz numerem konta wraz z danymi do przelewu.

Przed wysyłką należy odpowiednio zabezpieczyć przedmiot na czas przesyłki.  W przypadku skorzystania z odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności. 

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@zonsport.pl

Wzory odstąpienia od umowy są ogólnodostępne, sprzedawca nie wymaga żadnego konkretnego. 

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za zaliczeniem pocztowym. 

Przesyłkę (odpowiednio zabezpieczoną na czas transportu w sztywne opakowanie transportowe) należy nadać na adres: 

MZ System, ul. Folwark 21/25, 34-300 Żywiec

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać dane kupującego (imię, nazwisko, adres), nazwę produktu, datę zawarcia umowy, datę odbioru przedmiotu, datę odstąpienia od umowy, wskazanie sposobu zwrotu należności za zwracany produktu (nr konta bankowego), dowód zakupu oraz podpis. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

    
BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy  nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

-  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

-w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;  jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10. Gwarancja i reklamacje

 Na sprzęt elektroniczny udzielamy 12 miesięcy gwarancji.  W przypadku  zepsucia się przedmiotu prosimy o  informację przesłaną na adres mailowy: biuro@zonsport.pl

 Uszkodzony przedmiot należy odpowiednio zabezpieczyć na czas wysyłki  i przesłać pocztą pod adres: 

MZ System Mateusz Zoń, ul. Folwark 21/25, 34-300 Żywiec. 

 Wewnątrz przesyłki prosimy umieścić: dowód sprzedaży, kartę gwarancyjną, dokładny opis usterki i datę momentu zauważenia wady oraz Państwa dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy i nick). Zobowiązujemy się do informowania Państwa o przebiegu reklamacji.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do

składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty 

jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres 

e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

 

11. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 

12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

 

13. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 

14. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.

 

15. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Sklep zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

16. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

17. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.

 

18. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu bioveda.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego ( MZ System Mateusz Zoń, ul. Folwark 21/25 34-300 Żywiec). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma powyższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Polity prywatności:

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MZ System Mateusz Zoń.

Podczas rejestracji lub zakupów Użytkownik jest zobowiązany zaakceptować regulamin oraz poniższą politykę prywatności.

O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Sklepu zonsport.pl.

Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Sklep Internetowy zon sport.pl (MZ System Mateusz Zoń, Folwark 21/25, 34-300 Żywiec, NIP 5532344518 z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym: biuro@zonsport.pl lub telefonicznie 504 028 332)

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Sklep zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Sklep w celu:

realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);

marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego, czego konsekwencją będzie brak możliwości realizacji zamówienia. Dla celów realizacji zamówienia konieczne jest podanie:

  • imienia, nazwiska,
  • adresu wysyłki,
  • numeru telefonu,
  • adresu email,
  • w przypadku wysyłki impost wskazania docelowego paczkomatu.
  • w przypadku zakupu poprzez przedsiębiorcę z żądaniem faktury VAT nr NIP

W ramach Sklepu zonsport.pl nie ma obowiązku zakładania konta użytkownika. Użytkownik na etapie realizacji zamówienia sam decyduje czy chce założyć konto.

 

Użytkownik w każdym momencie ma dostęp do danych po założeniu konta, w zakładce „moje konto”. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego zonsport.pl oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

wypełnienia obowiązku prawnego Sklepu (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Sklep zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Operatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Sklep jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników w ramach Sklepu internetowego zonsport.pl, to jest Przewoźnikom (zgodnie z ust. 13 poniżej), operatorom przewoźników – (Operator Sendit) operatorowi płatności (zgodnie z ust. 13 poniżej), a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu, to jest partnerom świadczącym:

usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,

usługi księgowości, rachunkowości,

usługi doradcze, konsultacyjne.

Dane osobowe Użytkowników, przekazywane są tylko i wyłącznie Operatorowi świadczącemu usługi przewoźnicze – Sendit, lub bezpośrednio przewoźnikowi: DPD, Inpost, Poczta Polska.

Przekazanie danych osobowych firmie dostarczającej zamównie następuje tylko w momencie opłaty zamówienia lub wyboru przesyłki pobraniowej.

 

Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line za świadczone przez Operatora Usługi, są przekazywane operatorowi płatności Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255. Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay Sp. z o.o., tj.:

  • Imię;
  • Nazwisko;
  • Adres;
  • nr konta bankowego;

oraz następuje:

w celu obsługi (zrealizowania) przez Dotpay Sp. z o.o płatności za świadczone usługi lub przekazania Nadawcy środków pobranych przez Przewoźnika z tytułu usługi „za pobraniem” (COD) bądź środków przekazywanych przez Przewoźników w wyniku postępowania reklamacyjnego,

niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Sklepie internetowym zonsport.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe Użytkowników są chronione przez sklep zonsport.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Użytkownik wprowadza w Sklepie internetowym zonsport.pl dane osób trzecich do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług zon sport.pl, w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez narzędzia w ramach sklepu internetowego zonsport.pl, w zależności od danej sytuacji Użytkownik udostępnia w sklepie dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w sklepie internetowym, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.

Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Sklep internetowy zonsport.pl staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).

Użytkownik powierza Operatorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z wprowadzenia danych osób trzecich przez Użytkownika w Sklepie internetowym i w zakresie wynikającym z wprowadzonych danych. Operator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym, w tym w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem zonsport.pl.

MZ System Mateusz Zoń zobowiązuje się

dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;

nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;

zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;

do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;

pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;

po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu.

Sklep Internetowy zonsport.pl może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do dalszego przetwarzania podwykonawcom po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. W przypadku ogólnej zgody na korzystanie z podwykonawcy, Sklep internetowy poinformuje Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na firmę MZ System Mateusz Zoń. Podwykonawcami Sklepu Internetowego są podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, w związku z powierzeniem Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usług takich podmiotów przez Operatora.

Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Użytkownika chyba, że obowiązek taki nakłada prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania MZ System Mateusz Zoń informuje Użytkownika, o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych MZ System Mateusz Zoń, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.

Powierzenie przetwarzania zostaje zawarte na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego zonsport.pl.

W przypadku uzyskania przez MZ System Mateusz Zoń wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Sklepu Internetowego zon sport.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, firma może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

MZ System Mateusz Zoń wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach Serwisu Sendit.

MZ System Mateusz Zoń stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających zon sport.pl, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z zonsport.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z zonsport.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies stanowiąca zamieszczona pod następującym adresem http://zonsport.pl/content/2-Polityka-cookies